NL Doet/vrijwilligersochtend 14 maart 2020 8:30-12:30u

Beste Allemaal,

Op zaterdag 14 maart is het weer vrijwilligersochtend op Bleijendijk. Dit valt weer samen met NL Doet.
Vorig jaar is tijdens NL Doet ook gewerkt aan de aanplant van de vlechtheg.
Nu willen we het tweede deel aanplanten zodat de heg uiteindelijk wel 2 km lang wordt! En dat is heel bijzonder.
De heg wordt verder verlengd met nieuwe aanplant van struiken. De heg zal uiteindelijk een natuurlijke barrière vormen voor vee.
Een bijzondere bijdrage aan de biodiversiteit en een cultuurhistorisch landschap in het beekdal van de Essche Stroom.
Wil je je aanmelden via onderstaande link?
De ochtend begint om 08:30 met koffie en thee en wordt rond 12:30 afgesloten met een heerlijke lunch in de veldschuur.
Hartelijke groet,

Karen van Waart
Coördinator Vrijwilligers
Landgoed Bleijendijk
06-28568547