Lezing expert Agroforestry Ernst Götsch op Landgoed Bleijendijk

Maandag 3 april wist het Den Food Bosch initiatief agroforestry-expert Ernst GötschDen Food Bosch Logo

naar Nederland te krijgen om zijn expertise op het gebied van de exploitatie het bedrijf ‘Agricultura Sintrópica’; een 500 ha groot voedselbos in Brazilië te delen met diverse specialisten en belangrijke spelers in het Nederlandse voedselbosnetwerk.

Hiertoe was er een lezing georganiseerd op Landgoed Bleijendijk waarbij vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant, Federatie Particulier Grondbezit, Louis Bolk instituut, Gemeente Vught, Waterschap de Dommel, Brabantse Milieufederatie, HAS Den Bosch, Voedselbos Ketelbroek eigenaar Wouter van Eck, en enkele consultants met specialisatie voedselbossen en enkele geïnteresseerden aanwezig waren.

De avond startte bij een prachtige zonsondergang waarbij duidelijk werd dat het thema in grote mate enthousiasme oplevert, waarna de heer Götsch inzage gaf in zijn theorieën en praktische ervaring omtrent zijn aanpak bij Agricultura Sintrópica waar hij al meer dan 40 jaar experimenteert en goed oplet hoe de natuur reageert op verschillende omstandigheden en hoe de mens daar slim gebruik van kan maken zonder de natuur al te veel naar de hand te zetten. Kritische vragen werden gesteld, mede naar aanleiding van de reeds verspreidde ervaringen en informatie vanuit de Nederlandse voedselbosinitiatieven.

De avond eindigde met nog meer netwerkmogelijkheid en werd gewaardeerd als geslaagd.

Het Den Food Bosch initiatief in samenwerking met Landgoed Bleijendijk hopen hiermee een basis gegeven te hebben voor hun eigen voedselbos initiatief op het landgoed, zowel als aan andere initiatieven in Nederland.

logo-bleijendijk