• Onze runderen

Onze runderen

Op Boerderij Bleijendijk hebben wij 115 runderen. Een mooie groep dieren die bestaat uit melkkoeien, jongvee en ossen. Deze dieren staan verspreid over het landgoed en worden door Rob en de twee honden verplaatst. Rob: “Onze dieren worden biologisch gehouden wat betekent dat zij biologisch voer krijgen, geen mais eten en zorgen voor heerlijke biologische zuivel en vlees.”

Het beste ras voor ons bedrijf: Montbéliarde

We hebben bewust gekozen voor de Montbéliarde koeien binnen ons bedrijf. Het zijn mooie, stevige dieren die goede melk geven en ook nog eens kwalitatief goed vlees leveren. Dubbeldoel koeien werd dat vroeger ook wel genoemd. Er zijn echter nog meer redenen waarom dit ras goed past in onze bedrijfsvoering:

  • Montbéliarde koeien zijn echte ruwvoerverwerkers, wat belangrijk is op een biologisch bedrijf. Onze koeien zijn 8 maanden per jaar buiten, als het even kan dag en nacht. Zij eten gras en klaver. In de natte periode van het jaar (ongeveer van december tot en met maart), staan ze binnen in de stal omdat ze anders de grasmat kapot trappen.
  • De aard van het beestje past bij de aard van de boer: rustig en ontspannen. Ze lopen rustig en doen dit graag in hun eigen tempo. Dit zorgt bijvoorbeeld ook voor een rustige sfeer in de melkstal.
  • Onze dames worden relatief makkelijk dragend en krijgen ook vrij goed zonder hulp/complicaties een kalfje door een vlotte bevalling. Daar kijkt Rob ook erg streng naar in zijn kudde, want hij wil graag dat de koeien de bevalling zelf kunnen doen. Al helpt hij af en toe echt wel een handje mee.

Familie kudde en voorjaars afkalvende veestapel

We werken er naar toe om in het voorjaar van 2020 alle kalfjes geboren te laten worden (in plaats van het jaarrond). Dat noemt men ook wel een voorjaars afkalvende veestapel. We kiezen hiervoor omdat onze koeien dan in de lente het beste gras kunnen eten als ze net een kalf hebben gekregen. Dat zorgt voor gezonde koeien en een goede melkproductie die meegroeit met het beste voorjaarsgras. Op die manier volgen we het logische ritme van de natuur en hoeven we zelf minder gras te maaien, ook handig!

De kalveren die op ons bedrijf blijven, groeien op in de kudde. Ze blijven de eerste 3 maanden bij hun moeder, drinken melk, leren om mee te lopen met de kudde, en krijgen veel beweging in de wei. De kalveren groeien daardoor vlot en zijn sterk en gezond. Doordat ze het goede voorbeeld krijgen van hun moeder en de kudde, gaan ze ook snel zelf gras eten. Helemaal als dat lekker lente-gras is! Na drie maanden worden ze stapsgewijs losgemaakt van de kudde en stromen de kalveren door naar de ‘basisschool’ – een groepje jonge koeien samen in de wei.

Onze drijvende kracht: Working Kelpies

Onze honden, Amy en Ivy, zijn echte Working Kelpies. Deze twee meiden zijn echte drijfhonden. Ze kunnen een kudde ganzen/schapen/ koeien drijven. Het zit echt in hun instinct en gaat als het ware vanzelf; ze hebben maar enkele commando’s nodig. Working Kelpies bedenken als het ware zelf wat een handige positie of actie is. Voor ons brengen en halen ze de koeien twee maal per dag. Dat scheelt ons een heleboel meters lopen. Daarnaast helpen ze ook met het verzetten van vee.

  • Amy

  • Ivy

  • Amy drijft de koeien naar huis

Bleijendijk