Jachthondenproeven 8 september 2018

De voorbereidingen zijn al in volle gang voor de jachthondenproeven op zaterdag 8 september as.
Dan zal het zuiden van het landgoed weer toneel zijn voor 85 jachthonden en hun voorjagers. De dag staat voor deze ‘teams’ in het teken van het behalen van zoveel mogelijk punten tijdens de verschillende proeven die de teams goed moeten doorstaan.

De proeven beginnen relatief eenvoudig met het aan de voet volgen van de voorjager en luisteren naar bevelen op korte afstand. Vervolgens komt de ‘prooi’ in zicht en moeten de dieren laten zien hier voorzichtig mee om te kunnen gaan en te apporteren bij de voorjager. Naarmate de proeven vorderen worden de afstanden tussen de hond en de voorjager steeds groter en wordt de gehoorzaamheid van de hond dus steeds meer op de proef gesteld.

De kersen op de taart zijn het dirigeren op grote afstand en de sleep waarbij de hond dus de voorjager heel goed moet begrijpen om de opdracht uit te voeren en de voorjager moet een grenzeloos vertrouwen in de hond hebben dat deze zijn aanwijzingen ook gewillig uitvoert.

Het is elke keer weer bijna emotioneel te noemen als blijkt dat de hond het sleepspoor keurig heeft gevolgd en met de prooi bij de voorjager ‘thuis’ komt.

Het is een serieuze aangelegenheid voor de teams, maar een prachtig schouwspel voor de toeschouwer.

De dag duurt van ongeveer 7u tot 18u wanneer de felbegeerde diploma’s worden uitgedeeld.

Van harte welkom bij de jachthondenproeven 2018.

Parkeren bij de 3e ingang van het landgoed aan de Oude baan, bewegwijzering goed volgen.

Op het zuiden na, is de rest van het landgoed niet publiek toegankelijk.

Meer informatie over jachthondenproeven is te vinden op: deze site

De organisatie van de dag op Bleijendijk is in handen van KNJV Gewest Noord-Brabant.