Gedeputeerde Hagar Roijackers bezoekt Landgoed Bleijendijk

Vrijdag 2 september 2022 mochten we Gedeputeerde Hagar Roijackers op Bleijendijk ontvangen en rondleiden over het landgoed. Met haar en ambtelijk ondersteuner Frans Post konden we het hebben over de verschillende thema’s die spelen op Bleijendijk, zoals de droogte, maar ook het natuurbeheer en uiteraard de aanpak van de Biologische Boerderij Bleijendijk, waar Rob en Marjolein gekozen hebben voor een hele natuurlijk omgang met de Jerseykoeien en een zo natuurlijk mogelijk houderij systeem, dat met de seizoenen meebeweegt. Zeker bij zo’n aanpak is dan een lange droge periode een hele lastige om mee om te gaan.

Uiteraard kan de Gedeputeerde het niet laten regenen, maar wellicht wel inspiratie uit opdoen om de complexe opgave binnen de Gebieds Gerichte Aanpak om tot stikstofreductie te komen een impuls te geven. We zijn dankbaar voor haar bezoek en aandacht.

Na het bezoek aan Bleijendijk, heeft de Gedeputeerde ook kennisgemaakt met Landgoed Zwijsbergen en Landgoed De Hoevens,

De Gedeputeerde omschreef het bezoek zelf als volgt:

‘Graag wil ik de BPG en de landgoedeigenaren hartelijk danken voor de inspirerende bezoeken. Dank
voor de uitleg en de gastvrijheid. Ik heb een beter beeld gekregen van de historie, de filosofie en visie van
deze landgoederen en hun eigenaren, en van de rol die landgoederen en grondeigenaren kunnen spelen in de belangrijke transities waar we in Brabant voor staan.’; aldus Hagar Roijackers