Biologisch natuurinclusief Landgoed Bleijendijk heeft grote natuurplannen. Provincie Noord-Brabant ondersteunt

Binnen de natuurvisie van Landgoed Bleijendijk is sinds jaar en dag sprake van een geïntegreerde visie. ‘Natuur, landbouw, en landschap, ze zijn niet los van elkaar te zien, maar vanzelfsprekend met elkaar geïntegreerd’ aldus Karst Kooistra, samen met zijn vrouw Herma Winnemuller de eigenaren van Landgoed Bleijendijk, te Vught, St.Michielsgestel en Boxtel.

Het landgoed kent een unieke combinatie van functies. Het bestaat uit zo’n 120 hectare cultuurgrond, natuurgrond, bospercelen, vijverpartijen en lanen, met daarop historische bebouwing en een biologische melkveehouderij. Er is sprake van het maken van hoogwaardige biologische voeding, dagbesteding, natuuronderwijs, verhuur van historische accomodaties voor recreatief verblijf en workshopruimten.

Ontwikkeling nieuwe natuur
Na een goed overwogen inventarisatie van de mogelijkheden tot het creëren van extra natuurwaarden op het landgoed en in het bijbehorende beekdal van de Essche stroom, is er in samenwerking met de adviesbureau’s Orbis en Omniverde en in overeenstemming met de werkeenheid van het GOB en de provincie Noord Brabant een inrichtingsplan opgesteld dat voor eind 2025 uitgevoerd gaat zijn.

Uitgangspunt is de uitbreiding van de natuurbufferzone rondom het beekdal van de Essche stroom voor het versterken van de unieke verbindende positie die het landgoed heeft tussen verschillende natuurgebieden in het Noorden (Haanwijk & Bossche broek) en in het Zuiden (Halse Barrier & Wilhelminapark). In totaal is er meer dan 40 hectare natuur betrokken in het project. Hiervan wordt een groot gedeelte Ondernemend Natuur Netwerk (ONNB). Deze gronden blijven agrarisch in gebruik om de kringloop in het natuurbeheer en de extensieve agrarische productie op het landgoed te kunnen blijven inzetten.

De om te vormen percelen worden ingericht als kruiden- en faunarijk graslanden en akkers, vochtig hooiland, rivier- en beekbegeleidend bos en dennen-, eiken en beukenbos. Daarnaast worden er twee nieuwe poelen en vele meters hagen en vlechtheggen toegevoegd aan het landgoed.

Hiermee wordt de natuur op het gehele landgoed versterkt, neemt de samenhang toe en wordt de verbinding met de natuurgebieden in de omgeving op een duurzame manier uitgebreid. Dit zorgt er voor dat de vele bezoekers van het landgoed nóg meer kunnen genieten van het landschap.

‘Door het landschap natuurlijk in te richten, te onderhouden en de verschillende facetten goed met elkaar in balans te brengen hopen we bij te dragen aan het behouden van het landgoed voor volgende generaties, en de maatschappij in bredere zin’; aldus mevrouw Winnemuller.
Jaarrond genieten op het landgoed
Het landgoed biedt jaarrond veel mogelijkheden om te genieten van de natuur, workshops en heerlijke landgoed producten. Deze producten worden geproduceerd onder het landgoedmerk “Landgoed Bleijendijk” en zijn te verkrijgen in de 24/7 boerderijwinkel. De diversiteit aan landgoedproducten is groot ; van Bleijendijker kaas, vlees, honing en sap tot Bleijendijkse grafkisten, planken en constructiematerialen.

Alhoewel het landgoed niet onbeperkt opengesteld is voor publiek, zijn er toch meer dan 12.000 bezoekers per jaar die kunnen genieten van het natuurschoon, de vele activiteiten zoals zomerdiners en open dagen. Ook natuuronderwijs heeft een plek op het landgoed, voor zowel 1300 basisschoolleerlingen per jaar als voor workshops, excursies en rondleidingen voor volwassenen. ‘Juist de gecontroleerde openstelling maakt het mogelijk een hoogwaardige beleving van natuur en landschap te bieden, en zorgt ook voor een goede bescherming van de natuur’ aldus mevrouw Winnemuller.

Boerderij Bleijendijk
Boerderij Bleijendijk heeft een belangrijke rol op het landgoed zowel met de biologische productie als het beheer van de gronden. Om nog beter om te kunnen gaan met de mix van natuurlijke functionaliteit en extensieve agrarische productie heeft boer Rob Bennenbroek, recent een omschakeling gemaakt qua vee. ‘We zijn overgestapt van het Montbèliarde ras naar Jersey, dit is een lichtere koe, die bijna jaarrond buiten kan, en van kruidenrijk, natuurlijk grasland zeer hoogwaardig vlees en melk produceert’ aldus Rob.

Tot slot
Herma en Karst: ‘Stapje voor stapje werken wij richting een verdere verfijning van deze plek, een goed ontwikkeld, gegrond landgoed is niet alleen een gemeenschap op zich, maar ook een onderdeel van de regionale identiteit.’

Voor meer informatie over alle mogelijkheden op Landgoed Bleijendijk info@bleijendijk.nl

Karst & Herma