Heggenvlechten is een eeuwenoud ambacht. Om het vee in de weide en het wild eruit te houden,
vlochten boeren vroeger hun heggen. Totdat een eeuw geleden het prikkeldraad werd uitgevonden.
Door in onze tijd (meidoorn)heggen te vlechten zetten we de traditie weer voort. Daarnaast vormen
gevlochten heggen een prachtig natuurrijk netwerk in het landschap.

De Stichting Vrienden van Landgoed Bleijendijk, samen met een groep vrijwilligers, wil graag een
nieuwe vrijwilligers werkgroep oprichten voor het koesteren van de vlechtheggen op Landgoed
Bleijendijk

De Werkgroep Vlechtheggen Bleijendijk stelt zich tot doel het aanplanten, vlechten en
onderhouden van de ca 2 km vlechtheggen op Landgoed Bleijendijk, grotendeels in het Beekdal van
de Essche stroom. De werkgroep wordt gecoördineerd door Karst Kooistra.

Belangrijkste functie van de vlechtheg is:
– Buiten de percelen houden van loslopende honden & binnen de percelen houden van vee
– Nestgelegenheid en habitat bieden aan huidige en nieuwe vogelsoorten
– Schuilgelegenheid en looproute klein wild, zoogdieren, amfibieën vergroten
– Habitat en voedsel voor insecten als vlinders, wilde bijen, libellen
– Verhogen esthetisch beeld van het beekdal door historische mix van natuur en cultuur.

Activiteiten:
– Aanplanten van nieuwe vlechtheggen, met gebruik van streekeigen plantmateriaal
– vlechten van ca 2 km heggen in het beekdal en elders op het landgoed (voor het vlechten
wordt op de knieën gewerkt en wordt er gezaagd, gehakt en met takken gesleept)
– volgen van gezamenlijke cursussen in het leren van het ambacht
– verder ontwikkelen en verfijnen van de meest geschikte vlechtstijl
– bezoeken van andere vlechthegwerkgroepen en vlechtheggen
– ontvangen van andere vlechthegwerkgroepen
– gereedschapsonderhoud
– monitoren van groeiontwikkelingen en biodiversiteitsontwikkeling
– rondleidingen en informatie geven aan geïnteresseerden

Standplaats:
– Veldschuur in het beekdal van het Landgoed, langs de Essche stroom, Volmeer 1, Sint-Michielsgestel.

Geschikt voor mensen:
– met een redelijk tot goede fitheid, leeftijd vanaf 12 jaar
– die kunnen omgaan met flinke doorns en stekeligheid
– die niet terugdeinzen van weer en wind
– met een interesse in natuur, ambacht en gezelligheid

Aantal leden:
– Er wordt over het algemeen gewerkt in teams van twee personen, alléén meedoen is ook
prima mogelijk, er kan dan makkelijk in verschillende combinaties gewerkt worden.
– Een totale groep van 30-50 leden zou een mooi aantal zijn.

Periode van werkzaamheden:
Van oktober t/m maart kan er gevlochten en tevens aangeplant worden
Jaarrond wordt er aan klein onderhoud en opschot gewerkt.

Verwachte inzet:
– Er wordt verwacht dat leden minimaal 4 dagdelen per jaar actief zijn, mede doordat we ook
gezamenlijke cursusdagen gaan volgen, meer kan altijd.
– Benodigde kennis en vaardigheden kunnen op worden gedaan tijdens de activiteiten
– Op zaterdag 18 november 2023, wordt een introductie cursus gegeven in de Maasheggen.

Geïnteresseerd om mee te doen of wil je meer weten? Stuur een berichtje naar:
Karen van Waart, vrijwilligerscoördinator: vrijwilligers@bleijendijk.nl