Programma’s

Verschillende activiteiten door het jaar heen

Evenementen

Lees hier wat voor ’n evenementen er plaats vinden op Bleijendijk

Rondleidingen

Lees hier meer over (geplande) rondleidingen

Mee doen als vrijwilliger

Lees hier alles over onderdeel worden van het team op Bleijendijk

Vergaderen en teambuilding

Lees hier meer over de mogelijkheid tot vergaderen in combinatie met een activiteit of teambuilding

Dagbesteding voor jongeren met een auditieve en/of communicatie beperking.

Door de week en op zaterdag wordt er door het Signin- team van Maartje Wilke (website Signin) dagbesteding aangeboden aan jongeren met een auditieve en/of communicatie beperking.

De ‘huiskamer’ bevindt zich in de Charlotte-Elisabeth hoeve op Bleijendijk. Van daaruit worden er op het hele landgoed klusjes verricht onder begeleiding en leuke dingen gedaan.

Meer informatie over de mogelijkheden van dagbesteding op Bleijendijk: maartje@dagbesteding-signin.nl

Authentiek brood en pizza bakken in historisch bakhuisje

Authentiek bakken in historisch bakhuisje!

Ben je op zoek naar een leuke activiteit om met vrienden, collega’s of familie te doen, ben je dol op
brood, houd je van bakken of zou je het liefst zelf ervaren hoe het is om brood te bakken in een
historische, houtgestookte bakoven? Naast brood is er uiteraard ook pizza, worstenbroodjes etc. te
bakken in de oven.

Op Landgoed Bleijendijk is het historische bakhuisje recent gerestaureerd en weer klaar voor het
gaar bakken van broodjes en andere baksels. Samen met Gerard Hardeman, biologische bakker uit

Wijk en Aalburg biedt Landgoed Bleijendijk de mogelijkheid om nu te leren wat biologisch bakken
inhoudt en hoe men dat deed in de vervlogen jaren in een bakhuisje!

Het programma kan er als volgt uitzien (in overleg aan te passen uiteraard);
15:u ontvangst deelnemers bij het bakhuisje op Landgoed Bleijendijk
15:30 start van het opstoken van het bakhuisje

16u voorbereiden en kneden van het deeg
17u voorbereiden en aankleding tafel/diner
18u ‘oogsten’ van de baksels en genieten van de eigen gemaakte creaties
20u afsluiting

Het programma duurt zo’n 5uur en is geschikt tot 12p.
Kosten per persoon zijn 65,- inclusief biologische ingrediënten en drankjes
Zonder drankjes zijn de kosten 50,- pp

Min. 10 personen.

Voor meer informatie en vragen, neem contact op met:

info@bleijendijk.nl

Wildbeheer op Bleijendijk

Wildbeheer

Op het landgoed wordt actief ingezet op een gezonde wildstand.

De voor de fauna belangrijke randvoorwaarden, rust, dekking en voedsel zijn op het landgoed in ruime mate aanwezig. Dit zorgt er voor dat er wild aanwezig is en ook aangetrokken wordt. Omdat er meer belangen spelen in een cultuurlandschap zoals het landgoed dienen populaties fauna in evenwicht te zijn met elkaar en die belangen. Daar waar belangen geschaad worden kan er voor gekozen worden om in te grijpen in populaties.

Enkele voorbeelden wanneer ingegrepen kan worden:

  • Schade voor de landbouw: ganzen op de weilanden (vraat, vermesting, betreding) of duiven in de tuinderij (vraat)
  • Verkeersveiligheid: te grote populaties zorgen voor een verhoogd aantal verkeersslachtoffers in de omgeving
  • Populaties onderling: roofdieren zoals de vos hebben een wezenlijke invloed op bijvoorbeeld bodembroeders zoals weidevogels, maar ook op de gehouden kippen.

Hoe wordt dit ingrijpen uitgevoerd?

Bleijendijk heeft afspraken gemaakt met Ruud Vos als wildbeheerder. Op basis van monitoring wordt gekeken of ingrijpen in populaties nodig is. Wanneer dit zo is zal specifiek gericht op een bepaalde soort een actie uitgevoerd worden. Dat gebeurt niet met grootschalige drijfjachten met vele drijvers en jagers. Maar wel kleinschalig en afgestemd op de te bejagen soort(en). Uiteraard past dit alles binnen de uitgebreide wet- en regelgeving op dit vlak door de verschillende overheden.

Beheren bestaat niet alleen uit ingrijpen.

Om een gezonde wildstand te krijgen en houden is niet alleen ingrijpen in populaties nodig. Er worden ook andere maatregelen genomen, enkele voorbeelden:

  • Voorafgaand aan het maaien worden de percelen afgezocht en aangetroffen reekalven worden verplaatst.
  • Er zijn wildspiegels geplaatst tussen het landgoed en de snelweg a2 om te voorkomen dat wild op de snelweg terecht komt.
  • Met de wijze waarop het groenbeheer wordt uitgevoerd wordt dan ook rekening gehouden met het behoud of creëren van voldoende dekking en voedsel.

Heeft u een vraag, tip of opmerking over hoe we met het wildbeheer omgaan, mail dat gerust naar info@bleijendijk.nl  We horen het graag.

Groenbeheer op Bleijendijk

Elke week wordt er op het landgoed door hoveniers en geïnteresseerde vrijwilligers in het groen gewerkt. Dat wil zeggen, volgens een jaarplanning wordt er onderhoud gepleegd aan de bestaande bossages, houtwallen, vijvers, lanen, hagen en solitaire bomen. Daarnaast worden er nieuwe stukken natuur ontwikkeld of van een specifiek karakter voorzien. Hier en daar worden perken aangelegd of andere ingrepen die het uiterlijk van het landschap doen veranderen en habitat creëren voor het vele wild en vogels op het landgoed.

De grondhouding bij het groenbeheer is dat er eerst goed gekeken wordt wat er precies wordt weggehaald/omgevormd en hoe dat zijn reflectie heeft op de esthetiek maar ook op de planten, bomen en het wild in de omgeving.

Het groen groeit wel, maar keuzes erin zijn vaak voor de langere termijn van belang. Uiteraard wordt er geen gebruik gemaakt van kunstmatige meststoffen of chemische bestrijdingsmiddelen.

Klinkt dit je goed in de oren, en zou je wel onderdeel willen worden van het ‘groenteam’, elke woensdag of een enkele keer, laat dat dan aan Karen weten via vrijwilligers@bleijendijk.nl.  De klussen variëren in zwaarte en karakter. Geef gerust aan waar jouw specialiteit of voorkeur ligt. Dan weten wij genoeg. We kunnen altijd wel extra handen gebruiken.

Op 4 februari 2023 is de aftrap van de nieuwe werkgroep vlechtheggen op Bleijendijk. Lees hier meer over de werkgroep en hoe mee te doen!

Groepskamperen

Er is de mogelijkheid om met een groep te komen kamperen op Bleijendijk.

Er zijn basale voorzieningen, maar heel veel ruimte voor spel en activiteiten op het water of in het bos.

Bleijendijk