Programma’s

Verschillende activiteiten door het jaar heen

Evenementen

Door het jaar heen worden er zo nu en dan evenementen georganiseerd op Landgoed Bleijendijk.

Klik hier voor meer informatie.

Wildbeheer

Op het landgoed wordt actief ingezet op een gezonde wildstand.

De voor de fauna belangrijke randvoorwaarden, rust, dekking en voedsel zijn op het landgoed in ruime mate aanwezig. Dit zorgt er voor dat er wild aanwezig is en ook aangetrokken wordt. Omdat er meer belangen spelen in een cultuurlandschap zoals het landgoed dienen populaties fauna in evenwicht te zijn met elkaar en die belangen. Daar waar belangen geschaad worden kan er voor gekozen worden om in te grijpen in populaties.

Enkele voorbeelden wanneer ingegrepen kan worden:

  • Schade voor de landbouw: ganzen op de weilanden (vraat, vermesting, betreding) of duiven in de tuinderij (vraat)
  • Verkeersveiligheid: te grote populaties zorgen voor een verhoogd aantal verkeersslachtoffers in de omgeving
  • Populaties onderling: roofdieren zoals de vos hebben een wezenlijke invloed op bijvoorbeeld bodembroeders zoals weidevogels, maar ook op de gehouden kippen.

Hoe wordt dit ingrijpen uitgevoerd?

Bleijendijk heeft afspraken gemaakt met Ruud Vos als wildbeheerder. Op basis van monitoring wordt gekeken of ingrijpen in populaties nodig is. Wanneer dit zo is zal specifiek gericht op een bepaalde soort een actie uitgevoerd worden. Dat gebeurt niet met grootschalige drijfjachten met vele drijvers en jagers. Maar wel kleinschalig en afgestemd op de te bejagen soort(en). Uiteraard past dit alles binnen de uitgebreide wet- en regelgeving op dit vlak door de verschillende overheden.

Beheren bestaat niet alleen uit ingrijpen.

Om een gezonde wildstand te krijgen en houden is niet alleen ingrijpen in populaties nodig. Er worden ook andere maatregelen genomen, enkele voorbeelden:

  • Voorafgaand aan het maaien worden de percelen afgezocht en aangetroffen reekalven worden verplaatst.
  • Er zijn wildspiegels geplaatst tussen het landgoed en de snelweg a2 om te voorkomen dat wild op de snelweg terecht komt.
  • Met de wijze waarop het groenbeheer wordt uitgevoerd wordt dan ook rekening gehouden met het behoud of creëren van voldoende dekking en voedsel.

Logeerhuis De Vrouwenmantel - Barbara van Sambeek

Meerdere weekenden per jaar verblijft het logeerhuis De Vrouwenmantel
onder leiding van Barbara van Sambeek met een groep speciale jongeren
op Landgoed Bleijendijk.

Meer informatie:

Webpagina van het Logeerhuis De Vrouwenmantel

info@logeerhuisdevrouwenmantel.nl
telefoon: 06-22920426

Vakantiekampen

In de zomer van 2017 werden er vakantiekampen voor kinderen georganiseerd.

Er wordt gezocht naar passende opvolging van dit prachtige programma.

Klik hier voor meer informatie.

NL Doet


Zaterdag 10 maart 2018


Vrijdag 9 maart 2018


Zaterdag 11 maart 2017 werd er eveneens gewerkt aan een klus op Bleijendijk.

Deze dag stond in het teken van het bouwen van een Zweedse houtstapel. Dat er al heel wat warmte voortkomt uit de voorbereidingen voor het uiteindelijke stoken in de kachel, bleek die dag ook wel weer. Maar liefst 3 kuub hout en 10 man en vrouw is er aan te pas gekomen om een houtstapel van wel 2 meter hoog en en een diameter van 2,5 meter te maken.

De basis is belangrijk, en daarna het gecoördineerd stapelen van de houtblokken zodat het een compacte, stevige stapel wordt die niet in elkaar of scheef zakt op den duur.

Aan het einde van de dag was het resultaat verbluffend en mooi.

Bedankt voor deze gezellige dag!


Vrijdag 10 maart 2017 was de eerste keer dat er op Landgoed Bleijendijk tijdens NL Doet ook wat te doen was.

De klus; het snoeien op de wal, dat reeds was voorbereid door onze ‘groenmannen’ had wel een grote groep aangekund, maar we zijn de  drie vrijwilligers die zijn gekomen heel dankbaar voor hun inzet en gezelligheid! We hopen ze nog snel weer eens op Bleijendijk te zien.

Ook erg leuk was dat de Vughtse wethouder Potters en de vrijwilligerscoördinatrice van Vught Voor Elkaar; Anke Sikkens, even langs kwamen om de waardering uit te spreken naar de vrijwilligers voor hun inzet.

Namens het landgoed dank aan de vrijwilligers voor jullie inzet, die van de groenmannen voor de voorbereiding en Tijdink en Tijdink voor
de heerlijke borrelhapjes ter afsluiting!!

© Copyright 2018 - Bleijendijk - Webdesign: Faktor 22
Bleijendijk