Programma’s

Verschillende activiteiten door het jaar heen

Evenementen

Door het jaar heen worden er zo nu en dan evenementen georganiseerd op Landgoed Bleijendijk.

Klik hier voor meer informatie.

Wildbeheer

Op het landgoed wordt actief ingezet op een gezonde wildstand.

De voor de fauna belangrijke randvoorwaarden, rust, dekking en voedsel zijn op het landgoed in ruime mate aanwezig. Dit zorgt er voor dat er wild aanwezig is en ook aangetrokken wordt. Omdat er meer belangen spelen in een cultuurlandschap zoals het landgoed dienen populaties fauna in evenwicht te zijn met elkaar en die belangen. Daar waar belangen geschaad worden kan er voor gekozen worden om in te grijpen in populaties.

Enkele voorbeelden wanneer ingegrepen kan worden:

  • Schade voor de landbouw: ganzen op de weilanden (vraat, vermesting, betreding) of duiven in de tuinderij (vraat)
  • Verkeersveiligheid: te grote populaties zorgen voor een verhoogd aantal verkeersslachtoffers in de omgeving
  • Populaties onderling: roofdieren zoals de vos hebben een wezenlijke invloed op bijvoorbeeld bodembroeders zoals weidevogels, maar ook op de gehouden kippen.

Hoe wordt dit ingrijpen uitgevoerd?

Bleijendijk heeft afspraken gemaakt met Ruud Vos als wildbeheerder. Op basis van monitoring wordt gekeken of ingrijpen in populaties nodig is. Wanneer dit zo is zal specifiek gericht op een bepaalde soort een actie uitgevoerd worden. Dat gebeurt niet met grootschalige drijfjachten met vele drijvers en jagers. Maar wel kleinschalig en afgestemd op de te bejagen soort(en). Uiteraard past dit alles binnen de uitgebreide wet- en regelgeving op dit vlak door de verschillende overheden.

Beheren bestaat niet alleen uit ingrijpen.

Om een gezonde wildstand te krijgen en houden is niet alleen ingrijpen in populaties nodig. Er worden ook andere maatregelen genomen, enkele voorbeelden:

  • Voorafgaand aan het maaien worden de percelen afgezocht en aangetroffen reekalven worden verplaatst.
  • Er zijn wildspiegels geplaatst tussen het landgoed en de snelweg a2 om te voorkomen dat wild op de snelweg terecht komt.
  • Met de wijze waarop het groenbeheer wordt uitgevoerd wordt dan ook rekening gehouden met het behoud of creëren van voldoende dekking en voedsel.

Heeft u een vraag, tip of opmerking over hoe we met het wildbeheer omgaan, mail dat gerust naar info@bleijendijk.nl  We horen het graag.

Groenbeheer op Bleijendijk

Elke week wordt er op het landgoed door 2 hoveniers en geïnteresseerde vrijwilligers in het groen gewerkt. Dat wil zeggen, volgens een jaarplanning wordt er onderhoud gepleegd aan de bestaande bossages, houtwallen, vijvers, lanen, hagen en solitaire bomen. Daarnaast worden er nieuwe stukken natuur ontwikkeld of van een specifiek karakter voorzien. Hier en daar worden perken aangelegd of andere ingrepen die het uiterlijk van het landschap doen veranderen en habitat creëren voor het vele wild en vogels op het landgoed.

De grondhouding bij het groenbeheer is dat er eerst goed gekeken wordt wat er precies wordt weggehaald/omgevormd en hoe dat zijn reflectie heeft op de esthetiek maar ook op de planten en bomen in de omgeving.

Het groen groeit wel, maar keuzes erin zijn vaak voor de langere termijn van belang. Uiteraard wordt er geen gebruik gemaakt van kunstmatige meststoffen of chemische bestrijdingsmiddelen.

Klinkt dit je goed in de oren, en zou je wel onderdeel willen worden van het ‘groenteam’, elke woensdag of een enkele keer, laat dat dan aan Karen weten via vrijwilligers@bleijendijk.nl.  De klussen variëren in zwaarte en karakter. Geef gerust aan waar jouw specialiteit of voorkeur ligt. Dan weten wij genoeg. We kunnen altijd wel extra handen gebruiken.

Logeerhuis De Vrouwenmantel - Barbara van Sambeek

Meerdere weekenden per jaar verblijft het logeerhuis De Vrouwenmantel
onder leiding van Barbara van Sambeek met een groep speciale jongeren
op Landgoed Bleijendijk.

Meer informatie:

Webpagina van het Logeerhuis De Vrouwenmantel

info@logeerhuisdevrouwenmantel.nl
telefoon: 06-22920426

Vakantiekampen

In de zomer van 2017 werden er vakantiekampen voor kinderen georganiseerd.

Er wordt gezocht naar passende opvolging van dit prachtige programma.

Klik hier voor meer informatie.

NL Doet

Vrijdag 15 maart 2019

Zowel vrijdag als zaterdag is er hard gewerkt door vele vele handen om de lange lange vlechtheg aan te planten met allemaal hele dunne plantjes, waar je vaak nog niet duidelijk van kon zien wat het uiteindelijk gaat worden. Het regende en het was modderig, maar de sfeer was heel goed en er is enorm veel werk verzet. Ga gerust naar het resultaat kijken in het Bleijendijk Beekdal langs de Essche stroom van Halder naar Halse Barrier.

Zaterdag 16 maart 2019


Zaterdag 10 maart 2018


Vrijdag 9 maart 2018


Zaterdag 11 maart 2017 werd er eveneens gewerkt aan een klus op Bleijendijk.

Deze dag stond in het teken van het bouwen van een Zweedse houtstapel. Dat er al heel wat warmte voortkomt uit de voorbereidingen voor het uiteindelijke stoken in de kachel, bleek die dag ook wel weer. Maar liefst 3 kuub hout en 10 man en vrouw is er aan te pas gekomen om een houtstapel van wel 2 meter hoog en en een diameter van 2,5 meter te maken.

De basis is belangrijk, en daarna het gecoördineerd stapelen van de houtblokken zodat het een compacte, stevige stapel wordt die niet in elkaar of scheef zakt op den duur.

Aan het einde van de dag was het resultaat verbluffend en mooi.

Bedankt voor deze gezellige dag!


Vrijdag 10 maart 2017 was de eerste keer dat er op Landgoed Bleijendijk tijdens NL Doet ook wat te doen was.

De klus; het snoeien op de wal, dat reeds was voorbereid door onze ‘groenmannen’ had wel een grote groep aangekund, maar we zijn de  drie vrijwilligers die zijn gekomen heel dankbaar voor hun inzet en gezelligheid! We hopen ze nog snel weer eens op Bleijendijk te zien.

Ook erg leuk was dat de Vughtse wethouder Potters en de vrijwilligerscoördinatrice van Vught Voor Elkaar; Anke Sikkens, even langs kwamen om de waardering uit te spreken naar de vrijwilligers voor hun inzet.

Namens het landgoed dank aan de vrijwilligers voor jullie inzet, die van de groenmannen voor de voorbereiding en Tijdink en Tijdink voor
de heerlijke borrelhapjes ter afsluiting!!

Authentiek brood en pizza bakken in historisch bakhuisje

Authentiek bakken in historisch bakhuisje!

Ben je op zoek naar een leuke activiteit om met vrienden, collega’s of familie te doen, ben je dol op
brood, houd je van bakken of zou je het liefst zelf ervaren hoe het is om brood te bakken in een
historische, houtgestookte bakoven? Naast brood is er uiteraard ook pizza, worstenbroodjes etc. te
bakken in de oven.

Op Landgoed Bleijendijk is het historische bakhuisje recent gerestaureerd en weer klaar voor het
gaar bakken van broodjes en andere baksels. Samen met Gerard Hardeman, biologische bakker uit

Wijk en Aalburg biedt Landgoed Bleijendijk de mogelijkheid om nu te leren wat biologisch bakken
inhoudt en hoe men dat deed in de vervlogen jaren in een bakhuisje!

Het programma kan er als volgt uitzien (in overleg aan te passen uiteraard);
15:u ontvangst deelnemers bij het bakhuisje op Landgoed Bleijendijk
15:30 start van het opstoken van het bakhuisje

16u voorbereiden en kneden van het deeg
17u voorbereiden en aankleding tafel/diner
18u ‘oogsten’ van de baksels en genieten van de eigen gemaakte creaties
20u afsluiting

Het programma duurt zo’n 5uur en is geschikt tot 12p.
Kosten per persoon zijn 65,- inclusief biologische ingrediënten en drankjes
Zonder drankjes zijn de kosten 50,- pp

Min. 10 personen.

Voor meer informatie en vragen, neem contact op met:

info@bleijendijk.nl

Bleijendijk