Aangepast deel van de huurvoorwaarden ivm maatregelen om het Corona-virus niet verder te verspreiden

Aan alle huurders op Bleijendijk,

Uiteraard wordt er ook vanuit Bleijendijk een reactie verwacht op de huidige gang van zaken mbt de maatregelen om het Corona-virus niet verder te verspreiden. Het afraden van het organiseren van groepsbijeenkomsten, betekent voor Bleijendijk dat veel van de activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Dat treft iedereen. Vandaar dat er besloten is om huurders tegemoet te komen met aangepaste annuleringsvoorwaarden in ieder geval tot 6 april. We wachten af wat het RIVM dan adviseert en zullen daarop anticiperen. Het aangepaste deel van de annuleringsvoorwaarden zijn via deze link in te zien.