4 februari 2023 ~ Startmoment Werkgroep Vlechtheggen Bleijendijk

In 2019 is er in het Bleijendijk beekdal met vereende kracht zo’n 5000 stuks struikgewas aangeplant om in de toekomst dienst te doen als vlechtheg. Bleijendijk heeft de ambitie om nog meer aan te planten, te onderhouden en uiteindelijk te vlechten. Maar dat doen we graag ook weer gezamenlijk met anderen, die ook van het natuurlijke ambacht, buiten zijn en gezelligheid houden.

Op zaterdag 4 februari 2023 van 14-16u zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden mbt de nieuwe werkgroep op Bleijendijk. Je raadt het al; Werkgroep Vlechtheggen Bleijendijk (WVB).

Via deze link is er meer informatie te lezen over wat het doel en opzet van de WVB is en kun je wellicht al een beeld krijgen of het wat voor je is.

Voor vragen: vrijwilligers@bleijendijk.nl