Schapen langs de Essche stroom

Help!!!?
Dit keer een wat minder leuk bericht vanaf Landgoed Bleijendijk.

Aan de oostkant van het landgoed, langs de Essche stroom, lopen prachtige Drentse en Schoonebeeker heideschapen. Ze zijn door menigeen al bewonderd, gefotografeerd en bezocht. Ze zijn een aanwinst in het landschap van het pril- ontwikkelende beekdal en een ontroerend beeld om een tijdje naar te kijken. Een prachtig natuurlijke kudde!

Helaas kampen we met een aantal problemen, waardoor we genoodzaakt zijn de kudde voorlopig weg te halen.

Hier komen ze:
1. Er zijn nog steeds mensen met honden die vinden dat hun hond méér recht heeft op het stuk langs de Essche stroom dan de schapen en tillen hun hond over het rooster aan de noord- of zuid zijde van het natuurgebied…..
2. De geplaatste borden met het pictogram ‘verboden voor honden’, de uitleg over de prachtige kudde en waarom schapen en honden niet samen gaan op één stuk wei wordt continu vernield of verwijderd…..
3. Door de aanhoudende nattigheid (vóór deze droogte) heeft menig schaap last van kreupelheid en willen we dit eerst onder controle krijgen voordat ze terug gaan.

Wat betreft de 1e twee hebben we uw hulp hard nodig….!!

De schapenhouder heeft lange tijd in het gebied rondgelopen en uitleg gegeven waarom schapen en honden in het gebied niet samen gaan. Hij oogstte hierbij veel begrip van vele hondeneigenaren. Echter heeft hij kennelijk niet iedereen kunnen overtuigen van de waarde van de schapen daar.

Om te voorkomen dat we nog meer opgejaagde schapen en lammeren uit het water moeten vissen, en het gras door de uitwerpselen ongeschikt wordt voor de schapen om te eten, hierbij nu een serieuze oproep!

Moeten we echt boetes uit gaan schrijven in het gebied of kunnen we het charmanter oplossen door meer begrip te creëren voor de terugkeer en aanwezigheid van de vredelievende dieren?

We vragen u om begrip en om hulp bij het aanspreken van mensen die wél met hun hond in het gebied zijn. Vraag begrip, maak geen ruzie, dat heeft geen zin! Op de dijk kan er wel met de hond gewandeld worden, zolang deze niet het weiland in gaat (dus al of niet aan de lijn).

Alleen op deze manier kunnen we straks weer genieten van een gezonde en veilige kudde schapen in het prachtige beekdal van de Essche stroom!!

Alvast enorm bedankt,
namens Landgoed Bleijendijk en schapenhouder Appelboom