Bleijendijk

Landgoed Bleijendijk is een particulier natuur- en stiltegebied van circa 100 hectare, gelegen aan de meanderende Essche stroom in Vught

In het stiltegebied vinden retraites, meditaties en activiteiten plaats die gericht zijn op persoonlijke verinnerlijking en bewustzijnsontwikkeling.

De landerijen van het landgoed worden begraasd door de biologische koeien van Boerderij Bleijendijk en
beteeld door de biologisch dynamische tuinderij De Guit.

In het bos worden schoolkinderen meegenomen in de beleving van de natuur door middel van natuureducatieprogramma’s.

Het bos en natuurbeheer vindt plaats in samenwerking met professionele hoveniers, de boerderijen,
de kinderen van de natuureducatie en vrijwilligers uit de omgeving en daarbuiten.

De mens die zich aandachtig wijdt aan wat hem tegemoet treedt, en dat ziet als een leerproces wordt als van nature creatief en krijgt daarin contact met zijn wezen…

Anneke Teulings

Visie

Landgoed Bleijendijk heeft met name door het initiatief van Anneke Teulings een hele bijzondere historie gekregen, dat het landgoed gebracht heeft waar het nu is. Er is met dusdanig veel aandacht op het landgoed gewerkt dat het een ware parel van rust en natuurschoon is, pal naast de drukke A2.

Eind oktober 2015 hebben Karst Kooistra en Herma Winnemuller het stokje van mevrouw Teulings overgenomen en wordt er gewerkt aan een nieuwe fase van Landgoed Bleijendijk.
De pijlers waar Bleijendijk op staat, namelijk de accommodatieverhuur ten aanzien van bewustzijnsontwikkelingsprocessen en recreatie in stilte, de natuureducatie, de biologisch dynamische tuinderij, de biologische boerderij en het bos- en natuurbeheer zullen verder met elkaar worden geïntegreerd. Tevens zal er een pijler aan toe worden gevoegd in de vorm van een zorgboerderij waar mensen voor dagbesteding komen en in een helder ritme hun dagen zin en invulling geven op Bleijendijk.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het opzetten van verschillende ondernemingen waar op ambachtelijke wijze diverse landgoedproducten worden geproduceerd zoals zuivelproducten vanuit de biologische melk van Boerderij Bleijendijk, honing, vleesspecialiteiten-producten etc. Bij al deze producten zoekt Bleijendijk de integratie met de rest van het landgoed. Zo zal de kaas verrijkt worden met de kruiden en noten van het landgoed en de yoghurt met het fruit.

Het volledig gesloten landgoed zal op speciale momenten de poorten openen
om de directe omgeving ook te laten genieten van de parel die Bleijendijk heet.

Historie

Begin jaren ’80 van de vorige eeuw nam voormalig eigenaresse Anneke Teulings het initiatief om het landgoed in te richten als een werkplaats voor bewustzijnsontwikkeling van de mens in relatie tot de aarde. Er werd gewerkt aan de inrichting van het natuurschoon, zodat deze een helende werking kan uitoefenen op de mens. Door ermee in contact te treden en zich open te stellen voor de energie die vanuit de natuur de wereld in wordt gestraald, werden mensen gemotiveerd te werken aan persoonlijke bewustzijn. Hiertoe werd op het landgoed de aarde, de biodiversiteit en de waterhuishouding geanalyseerd en in kaart gebracht met als doel het geheel vitaler te maken.

Daarnaast werd  het landgoed door mevrouw Teulings, van huis uit psychotherapeut, beschouwd als een levend organisme dat evenals de mens geheeld kan worden. Zo kwam het dat het landgoed werd geanalyseerd en er in sommige panden en op plekken op het landgoed krachten werden gevoeld met een negatieve lading, stammende voornamelijk uit gebeurtenissen tijdens de tweede wereldoorlog. Het behandelen werd met behulp van verscheidene rituelen gedaan, waardoor deze negatieve krachten omgezet werden in positieve en werd het landgoed ‘klaar gemaakt’ voor een nieuwe fase.

Meer over de geschiedenis van Landgoed Bleijendijk vóór mevrouw Teulings is te lezen in het boek “Vught onvoltooid verleden”: 2003. Va. pg 130 schrijfster: Nel van der Heijden Rogier

© Copyright 2018 - Webdesign Faktor 22 Webdesign Nijmegen
Bleijendijk