Bleijendijk

Landgoed Bleijendijk is een historisch, particulier natuur- en stiltegebied van circa 120 hectare met bos, lanen, waterpartijen en houtwallen in Vught, Noord-Brabant waar de frisse Essche stroom doorheen meandert, dat op holistische wijze wordt beheerd.

Het is een plek waar biologische korte keten landbouw, zorg, natuureducatie, dagbesteding en bewustzijnsontwikkeling in synergetische samenwerking tot bloei komen.

In het weldadig groene stiltegebied bevinden zich de verschillende workshop- en overnachtingsruimten, waar retraites, meditaties en activiteiten plaats vinden, die zijn gericht op persoonlijke verinnerlijking en bewustzijnsontwikkeling.

De landerijen van het landgoed worden begraasd door de biologische koeien van Boerderij Bleijendijk.

In het bos worden schoolkinderen door een groep vrijwilligers het hele jaar rond meegenomen in de beleving van de natuur door middel van natuureducatieprogramma’s.

Jongeren vinden een invulling van het ritme van de dag, de week en het jaar bij de dagbesteding en dragen hun steentje bij aan de activiteiten op het landgoed.

Het bos en natuurbeheer vindt plaats in samenwerking met professionele hoveniers, de boerderij, de kinderen van scholen uit de omgeving van Vught die natuureducatie genieten op het landgoed en vrijwilligers uit de omgeving. Het vindt plaats in overleg met de wildbeheerder en imker, die toezien op resp. een gezonde wildpopulatie en zo’n 60 bijenvolken verspreid over het landgoed.

Van deze kruidenrijke, biodiverse bodem zijn steeds meer gezonde hoog kwalitatieve producten afkomstig, geproduceerd dóór vakmensen met hun passie vóór mensen in de omgeving; jonge, belegen en oude Jersey kaas, ijs, vleesspecialiteiten, honing en sap van het landgoed zijn te verkrijgen in de Boerderijwinkel Bleijendijk 24/7 zelfservice.

De eigenaren van het landgoed, Karst Kooistra en Herma Winnemuller, zetten zich in om in gezamenlijkheid met de overige bewoners, ondernemers en vrijwilligers het landgoed een mooie toekomst te bieden dat nog tot in eeuwen zal reiken.

De mens die zich aandachtig wijdt aan wat hem tegemoet treedt, en dat ziet als een leerproces wordt als van nature creatief en krijgt daarin contact met zijn wezen…

Anneke Teulings

Visie

Landgoed Bleijendijk heeft met name door het initiatief van Anneke Teulings een hele bijzondere historie gekregen, dat het landgoed gebracht heeft waar het nu is. Er is met dusdanig veel aandacht op het landgoed gewerkt dat het een ware parel van rust en natuurschoon is, pal naast de drukke A2.

Eind oktober 2015 hebben Karst Kooistra en Herma Winnemuller het landgoed van mevrouw Teulings overgenomen en wordt er gewerkt aan een nieuwe fase van Landgoed Bleijendijk.
De pijlers waar Bleijendijk op staat, namelijk accommodatieverhuur ten aanzien van bewustzijnsontwikkelingsprocessen en hoogwaardige recreatie in stilte, natuureducatie, de biologische boerderij en tuinderij, dagbesteding en het bos- en natuurbeheer worden verder geïntegreerd. Tevens zullen er een pijlers aan toe worden gevoegd in de vorm van ambachtelijke verwerking van landgoedproducten oa. in de landgoedkeuken, maar ook in de zagerij en bierbrouwerij.

Verder verwelkomt het landgoed op speciale momenten gasten die kunnen genieten van ludieke diners of theatervoorstellingen, naast de jaarlijkse open dag, de Werkgroep Vlechtheggen en de vrijwilligersochtenden.

Het deel gesloten landgoed (het Bleijendijk beekdal is wél opengesteld, het deel tussen de A2 en de Essche stroom niet) zal dus op speciale momenten de poorten openen om de directe omgeving ook te laten genieten van de parel die Bleijendijk heet.

Meer achtergrond informatie, klik hier

Historie

Begin jaren ’80 van de vorige eeuw nam voormalig eigenaresse Anneke Teulings het initiatief om het landgoed in te richten als een werkplaats voor bewustzijnsontwikkeling van de mens in relatie tot de aarde. Er werd gewerkt aan de inrichting van het natuurschoon, zodat deze een helende werking kan uitoefenen op de mens. Door ermee in contact te treden en zich open te stellen voor de energie die vanuit de natuur de wereld in wordt gestraald, werden mensen gemotiveerd te werken aan persoonlijke bewustzijn. Hiertoe werd op het landgoed de aarde, de biodiversiteit en de waterhuishouding geanalyseerd en in kaart gebracht met als doel het geheel vitaler te maken.

Daarnaast werd het landgoed door mevrouw Teulings, van huis uit psychotherapeut, beschouwd als een levend organisme dat evenals de mens geheeld kan worden. Zo kwam het dat het landgoed werd geanalyseerd en er in sommige panden en op plekken op het landgoed krachten werden gevoeld met een negatieve lading, stammende voornamelijk uit gebeurtenissen tijdens de tweede wereldoorlog. Het behandelen werd met behulp van verscheidene rituelen gedaan, waardoor deze negatieve krachten omgezet werden in positieve en werd het landgoed ‘klaar gemaakt’ voor een nieuwe fase.

Meer over de geschiedenis van Landgoed Bleijendijk vóór mevrouw Teulings is te lezen in het boek “Vught onvoltooid verleden”: 2003. Va. pg 130 schrijfster: Nel van der Heijden Rogier

Bleijendijk